O seriálu a pravidla

O seriálu

Jubilejní 10. sezona Běhej lesy je tu! Děkujeme Ti, že jsi v lesním dobrodružství s námi. Běžci z lesní smečky se v rámci 8 závodů opět proběhnou v unikátních lokalitách nejkrásnějších míst České republiky. Na výběr jsou trasy kolem 5, 10, 20 kilometrů a pak extradlouhé trasy nad 40 kilometrů. Účastí v charitativním PENNY běhu navíc přispěješ dobré věci a na své si přijdou i mláďata lesní smečky na dětských závodech Dr. Max.

Na osmi zastávkách seriálu navštívíme ojedinělá místa, která nejsou veřejnosti běžně přístupná. Běžci se dostanou přímo do lomu Velká Amerika u hradu Karlštejn, proběhnou si uzavřený vojenský-újezd v Brdech nebo také legendární místa po trasách zimní Jizerské 50. Chybět opět nebude Lednicko-valtický areál se svými architektonickými a přírodními dominantami ve světovém dědictví UNESCO. Na Klínovci a v Bílé se znovu vyvezeme na vrchol lanovkou a pak si dáme závody plné dechberoucích výhledů.

Sezona 2024 bude rozhodně jízda! Připravili jsme si pro tebe novou lokalitu závodu v Železné Rudě na hranici Národního parku Šumava, kde se proběhneš kolem ledovcových jezer - Černého a Čertova.

A v červnu nás čeká opět Týmovka, štafetový závod, který v tobě a parťácích zanechá zážitek na celý život. Pojď si s námi užít tyto běžecké výzvy, těšíme se na startovní čáře!

Závody Běhej lesy 2024

Závod Termín Délka tras*
Běhej lesy Karlštejn  20. 4. 2024 Nova 13 km / 18 km / PENNY běh 4 km
Běhej lesy Brdy  18. 5. 2024 Nova 12 km / 22 km / 44 km / PENNY běh 5 km
Běhej lesy Železná Ruda  1. 6. 2024 Nova 13 km / 21 km / 40 km / PENNY běh 5 km
Běhej lesy Týmovka  21. - 23. 6. 2024 25 km (3 okruhy) / PENNY běh 4 km
Běhej lesy Klínovec  20. 7. 2024 Nova 11 km / 23 km / PENNY běh 5 km
Běhej lesy Bílá  3. 8. 2024 Nova 10 km / 18 km / PENNY běh 4 km
Běhej lesy Jizerská  24. 8. 2024 Nova 11 km / 23 km / 50 km / PENNY běh 5 km
Běhej lesy Lednice  7. 9. 2024 Nova 14 km / 22 km / 45 km / PENNY běh 6 km

 

* Délky jednotlivých tras mohou být upřesněny organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu trasy.

 

Dětské závody Dr. Max 2024

Závod Termín Trasy*
Běhej lesy Karlštejn  20. 4. 2024 100 m / 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Brdy  18. 5. 2024 100 m / 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Železná Ruda  1. 6. 2024 100 m / 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Týmovka  22. 6. 2024 100 m / 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Klínovec  20. 7. 2024 100 m / 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Bílá  3. 8. 2024 100 m / 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Jizerská  24. 8. 2024 100 m / 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Lednice  7. 9. 2024 100 m / 500 m / 1 000 m

 

* Délky jednotlivých tras mohou být upřesněny organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu trasy.

 

PRAVIDLA

Do seriálu běžeckých závodů Běhej lesy (dále jen Seriál) je v sezoně 2024 zařazeno 7 individuálních a 1 týmový závod uvedených v sekci této webové stránky "Závody".

 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/nebo v místě určeném pořadatelem.
 • Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo převodem.
 • Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Startovné musí být uhrazeno v den podání přihlášky. Pokud pořadatel neobdrží startovné do tří pracovních dnů od registrace, bude přihláška stornována.
 • Vždy do pondělí před každým závodem je možná platba startovného kartou i převodem. Do středy před závodem je pak možné platit pouze kartou.
 • Startovné je nevratné.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.

Startovné - dospělé závody

  První vlna přihlášených* Druhá vlna přihlášených* Na místě
Extra dlouhá trasa 
- pro jednotlivce
1000 Kč 1100 Kč 1200 Kč
Extra dlouhá trasa
- pro 2 a více osob v rámci jedné registrace
950 Kč 1050 Kč  
Dospělé závody (10 km/ 21 km)
- pro jednotlivce
700 Kč 800 Kč 900 Kč
Dospělé závody (10 km/ 21 km)
- pro 2 a více osob v rámci jedné registrace
650 Kč 750 Kč  
PENNY běh 350 Kč 350 Kč 350 Kč

 

* Rozdělení počtu přihlášených je uvedeno na podstránce každého ze závodu

Při koupi 7 závodů v rámci 1 objednávky je cena startovného 600 Kč. Za všechny závody tak zaplatíte jen 4 200 Kč. Při koupi 4 závodů v rámci 1 objednávky je cena startovného 650 Kč. Za vybrané závody zaplatíte celkem 2 600 Kč.

Tato nabídka se nevztahuje na koupi dlouhých tras (40+ km) v Lednici, v Brdech, na Jizerské a v Železné Rudě. Pokud je v balíčku jakákoliv z těchto dlouhých tras, přičítá se k balíčku 300 Kč/závod. Samostatný balíček všech extradlouhých tras stojí 3 800 Kč. Jednotlivé závody tak vychází na 950 Kč.

Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Startovné musí být uhrazeno v den podání přihlášky. Pokud pořadatel neobdrží startovné do tří dnů od registrace, bude přihláška stornována. Vklady závodníků, kteří se nezúčastní, nebudou vráceny. V případě nekonání závodu je startovné nevratné. Vždy do pondělí před každým závodem je možná platba startovného bankovním převodem a do středy kartou.

Startovné - dětské závody

  1.-150. registrace 151. + registrace Registrace na místě
100 m / 500 m / 1 km 150 Kč 200 Kč 250 Kč

 

Při koupi 8 závodů v rámci 1 objednávky je cena startovného 125 Kč. Za všechny závody tak zaplatíte jen 1 000 Kč. Při koupi 4 závodů v rámci 1 objednávky je cena startovného 125 Kč. Za vybrané závody zaplatíte celkem 500 Kč.

Co zahrnuje startovné:

 • Startovní číslo s měřícím čipem
 • Jméno na startovním čísle (při včasné úhradě startovného - viz informace u jednotlivých závodů)
 • Účastnická medaile z ekologického materiálu
 • Dárky od partnerů
 • Šatna, úschovna, mobilní toalety, umývací žlaby
 • Občerstvení na trati a v cíli
 • Zdravotní služba
 • SMS s cílovým časem
 • Prodejní stánky partnerů s občerstvením
 • Oficiální čas a čistý čas
 • Fotografie a diplom ke stažení zdarma
REGISTRACE
 • Účastníci mladší 16 let se mohou závodu zúčastnit POUZE se souhlasem odpovědného zástupce. A to i v případě závodů, které jsou určeny dospělým. 
 • Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a elektronický čip.
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Pořadatel seriálu Běhej lesy si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, případně celého seriálu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem MOV (zde: https://www.olympijskytym.cz/files/documents/c815_eticky-kodex-mov.pdf ) (dále jen: Kodex). Diskvalifikovanému závodníkovi budou odebrány všechny body získané v závodě, z kterého byl diskvalifikován. Pokud bude závodník vyloučen z celého seriálu, budou mu odebrány všechny body a umístění dosažené v daném ročníku Běhej lesy. Pořadatel seriálu Běhej lesy si při zvlášť závažném porušení pravidel Kodexu vyhrazuje právo zakázat takovému závodníkovi účast v dalších závodech seriálu. Pokud měl diskvalifikovaný závodník již v době diskvalifikace uhrazené startovné na následující závody, toto startovné propadá ve prospěch pořadatele Běhej lesy, který ho využije podle vlastního uvážení, zejména, nikoliv výlučně, na náhradu škod vzniklých porušením Kodexu a pořízení cen pro vítěze dětských kategorií. Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům v důsledku jeho porušení Kodexu.
 • Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na daném místě a čase určené pořadatelem.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Účastník závodu se musí prokázat emailem s přiřazeným startovním číslem.
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Závodníci jsou po přihlášení do závodu automaticky zařazeni do dané věkové kategorie dle data narození. V případě dětských závodů může být závodník na základě oficiální žádosti přeřazen do starší věkové kategorie nebo může absolvovat i více startů. Každý dodatečný start je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku. Oficiální žádost je možné zaslat emailem (info@sportid.cz) nejpozději 3 dny před startem závodu nebo osobně v místě konání závodu na informacích u výdeje čísel nejpozději 30 minut před startem dětských závodů. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel a závodník se může zúčastnit pouze závodu ve své kategorii.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Je zakázáno mít na trase podporu v podobě cyklisty, koloběžky či jiného dopravního prostředku, který veze závodníkovi jídlo/pití či jiné prostředky. 
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky a běžet se psem a dětským kočárkem. Výjimkou je charitativní PENNY běh, který je možné absolvovat s kočárkem a extradlouhé trasy v Brdech, v Železné Rudě, na Jizerská 50 a v Lednici, kde je povolené používat trekkové hole.
 • V případě, že rodiče fyzicky pomůžou svým dětem k absolvování závodu (držení za ruku, táhnutí dítěte do cíle apod.), bude závodníkovi přičtena penalizace 20 sekund a může mu hrozit i případné vyřazení z výsledkové listiny.
 • Běžci, kteří nestihnou dokončit závod v časovém limitu, a to 2,5h pro kratší trasy a 3h pro delší trasy, mohou být pořadatelem nebo jím pověřenou osobou vyloučeni ze závodu a po odevzdání startovního čísla mohou pokračovat, ale musí se pohybovat v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Limit pro dokončení extradlouhých tras na závodech Běhej lesy Brdy, Železná Ruda, Jizerská a Lednice je 8h. 
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
 • Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. Ve výsledcích je uveden i čistý čas od proběhnutí startem. Výjimkou jsou závody Běhej lesy Klínovec a Běhej lesy Bílá, kde se čas měří od proběhnutí snímacím kobercem časomíry nad lanovkou.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu do úterý po závodě na e-mailové adrese info@onlinesystem.cz
 • Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat propozice a pravidla, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.behejlesy.cz.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Všichni účastníci berou na vědomí, že se některé trasy závodů vyskytují v CHKO a jsou tedy povinni chránit přírodu, chovat se k ní při závodě ohleduplně (neodhazovali odpadky) a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení chráněných přírodních oblastí.
 • Na každém závodě jsou vyhlášeni absolutní vítězové na jednotlivých trasách (1. - 3. místo), vítězové kategorií jednotlivých tras (1. místo), vítězové jednotlivých kategorií dětských závodů (1. - 3. místo) a vítězové týmové soutěže Tandem.
 • EMAIL S BLIŽŠÍMI POKYNY DORAZÍ ZÁVODNÍKŮM VE ČTVRTEK PŘED DANÝM ZÁVODEM. Součástí emailu bude startovní číslo a veškeré nezbytné informace. 
ZÁVOD A STARTOVNÍ BALÍČKY
 • Lze využít k registraci do závodu. K jeho aktivaci je nutná objednávka startovného ve SportID.
 • Je třeba jej uplatnit nejpozději 14 dní do závodu, případně do vyčerpání kapacity závodu. 
 • Poukaz není směnitelný za peníze.
 • Startovné je v případě nevyužití dárkového certifikátů či nekonání závodu nevratné.
DÁRKOVÝ POUKAZ
 • Přihlásit se můžete i do týmových soutěží Tandem nebo Slowmotion. Závodníci v týmové soutěži jsou současně hodnoceni i v individuálním závodě jednotlivců. Týmy Tandem ani Slowmotion není možné tvořit ani upravovat při registraci na místě! Je potřeba přihlásit se on-line, a to nejpozději 5 dní před začátkem závodu.
 • Účast v soutěži Slowmotion není možná pro firemní týmy, které startovné získávají od společnosti. 

Tandem – pro dvojice

Pravidla Tandemu jsou jednoduchá. Utvořte tým ve složení muž – žena v libovolném vzájemném vztahu (např. kamarád - kamarádka, partner - partnerka, manžel - manželka, otec – dcera, matka – syn, kolega - kolegyně, spolužák – spolužačka) a rozhodněte se, kdo z vás poběží delší trať a kdo kratší. Vítězí dvojice s nejnižším součtem časů. Závodníci v týmové soutěži Tandem jsou současně hodnoceni i v individuálním závodě jednotlivců. Podrobnější pravidla naleznete níže.

Slowmotion – pro větší týmy

Slowmotion týmů je za úkol utvořit co nejpočetnější partu. Každý z vás si volí trasu, která mu nejvíce vyhovuje. Oproti Tandemu je ale cílem mít dosažený součet časů co nejvyšší. Není nezbytné zaběhnout trasu závodu co nejpomaleji, významným faktorem je co nejvyšší počet členů týmu. Výhodou je, že počet členů týmu není nijak omezen. Podrobnější pravidla naleznete níže.

Na co nezapomenout?

 • V týmových soutěžích se závodí pro každý závod zvlášť (nikoli v rámci celého seriálu Běhej Lesy)
 • Do týmové soutěže se lze přihlásit nejpozději do středy před závodem.
 • Při registraci na místě už nebude možné tvořit ani upravovat týmy.
 • Pokud v soutěži Tandem nedokončí jeden z vás závod, jste diskvalifikováni. Ve Slowmotion týmech se počítají časy jen těch závodníků, kteří závod dokončí.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Nejprve se každý člen týmu musí zaregistrovat a zaplatit startovné na sportid.online. Následně vytvoříte v záložce moje přihlášky Tandem/tým ve svém účtu a pozvete kamarády, nebo přijmete pozvání do tandemu nebo týmu. Tandem či tým může být otevřený (bez potvrzení) nebo uzavřený (na vyžádání).

PRAVIDLA PRO KATEGORII TANDEM

 • Týmové soutěže Tandem se smí účastnit dvojice závodníků opačného pohlaví v libovolném vzájemném vztahu (např. kamarád - kamarádka, manžel – manželka)
 • Oba členové týmu musí být starší 15 let.
 • Každý z dvojice běží jinou trasu závodu, tj. jeden běží delší trasu (např. 22 km), druhý kratší (např. 10 km).
 • Poběží-li oba členové týmu Tandem stejnou trasu závodu, budou diskvalifikováni z týmové soutěže Tandem a bude se jim počítat pořadí jen v závodě jednotlivců.
 • Nedokončí-li jeden z dvojice týmu Tandem závod, bude dvojice diskvalifikována z týmové soutěže Tandem. Závodníci budou hodnoceni individuálně v závodě jednotlivců.
 • Závodníci v týmové soutěži Tandem jsou současně hodnoceni i v individuálním závodě jednotlivců.
 • Pořadí v týmové soutěži Tandem se určuje podle součtu časů obou závodníků.
 • Cílem je dosažení co nejnižšího součtu časů.

Ceny

 • První tři dvojice v týmové soutěži Tandem budou oceněny.

Termín pro přihlášky

 • Do týmové soutěže Tandem se mohou závodníci hlásit na webových stránkách závodu do uzavření online registrací, tj. středa před závodem.
 • Do týmové soutěže Tandem není možné hlásit se na místě.

Úpravy týmů

 • Týmové dvojice pro soutěž Tandem je možné upravovat do uzavření registrací, tj. 5 dní před závodem.
 • Složení dvojic pro týmovou soutěž Tandem není možné upravovat na místě.

PRAVIDLA PRO KATEGORII SLOWMOTION

 • Počet členů týmu pro týmovou soutěž Slowmotion není nijak omezen.
 • Týmové soutěže Slowmotion se smí účastnit všichni závodníci starší 15 let.
 • Jednotliví členové daného týmu mohou běžet libovolnou trasu, tj. nezáleží, zda zvolí delší trasu či kratší trasu (do soutěže nemohou být zahrnuti závodníci na extradlouhých trasách v rámci závodu Běhej lesy Brdy, Železná Ruda, Jizerská a Lednice).
 • Nedokončí-li jeden či více členů týmu v soutěži Slowmotion závod, tým NENÍ diskvalifikován. Do výsledků se započítají jen časy těch závodníků týmu, kteří závod dokončí v časovém limitu pro doběhnutí.
 • Závodníci v týmové soutěži Slowmotion jsou současně hodnoceni i v individuálním závodě jednotlivců.
 • Pořadí v týmové soutěži Slowmotion se určuje podle součtu časů všech členů týmu.
 • Vítězí tým s nejvyšším součtem dosažených časů.
 • Není tedy nezbytné uběhnout trasu závodu co nejpomaleji, významným faktorem je také co nejvyšší počet členů týmu.

Ceny

 • Cenu získá jeden tým, který dosáhne nejvyššího součtu dosažených časů. 

Termín pro přihlášky

 • Do týmové soutěže Slowmotion se mohou závodníci hlásit na webových stránkách závodu do uzavření registrací, tj. středa před závodem.
 • Do týmové soutěže Slowmotion není možné hlásit se na místě.

Úpravy týmů

 • Týmy pro soutěž Slowmotion je možné upravovat do uzavření registrací, tj. středa před závodem.
 • Složení týmů pro soutěž Slowmotion není možné upravovat na místě.
TÝMOVÉ SOUTĚŽE
 • K virtuálnímu PENNY běhu je třeba se zaregistrovat ve sportid.online, registrační poplatek v základní výši činí 350 Kč.
 • Virtuální PENNY běh není součástí ocenění Osmerák/Sedmerák - účastník všech 8 závodů. Nelze jím nahradit závod na místě.
VIRTUÁLNÍ PENNY BĚH
 • Každého závodníka, který závod dokončí, oceníme za odvedený výkon body do celkového hodnocení seriálu. Vítězové jednotlivých závodů získají 2 000 bodů. S jedním bodem odejde ten, kdo protne cíl jako poslední. Ostatním přidělíme body dle dosažených časů a budou klesat úměrně, tzn. závodník, který se umístí v polovině výsledkové listiny, získá vždy 1 000 bodů. 
 • Dvacet nejrychlejších na jednotlivých trasách se může těšit ještě na extra bonifikační body. Vítězové získají 200 bodů navíc a body budou znovu úměrně klesat tak, že 20. závodník získá 20 bodů navíc. Tyto body se připočítávají do celkového hodnocení.
 • Do celkového pořadí Lesů pán a Lesů paní se započítává nanejvýše 6 nejlepších výsledků z 8 závodů. Pokud se zúčastníte více než 6 závodů, počítá se právě šest nejlepších výsledků. Lesů pána a Lesů paní vyhlašujeme na krátké i dlouhé trati, do žebříčku se započítavají body zvlášť a nelze sčítat body z krátké a dlouhé trasy dohromady. Na extradlouhých trasách se do celkového pořadí započítávají 3 nejlepší výsledky ze 4 závodů. Pokud se zúčastníte všech 4 závodů, započítají se do hodnocení právě 3 nejlepší výsledky. Systém přidělování bodů je stejný jako u krátké a dlouhé trasy, včetně bonifikačních bodů.
 • Do hodnocení se započítávají i výsledky z Běhej lesy Týmovka. Mezi krátké tratě se započítává nejdelší okruh z týmového závodu a mezi dlouhé tratě se započítává součet nejlepších časů na všech okruzích týmového závodu.
HODNOCENÍ SERIÁLU - Lesů pán/Lesů paní

Kategorie dospělých

Ročníky Kategorie Věk
2009 - 2006 M18/Ž18 15 - 18 let
2005 - 1985 M39/Ž39 19 - 39 let
1984 - 1975 M49/Ž49 40 - 49 let
1974 - 1965 M59/Ž59 50 - 59 let
1964 - 1955 M69/Ž60+ 60 - 69 let (ženy nad 60 let)
1954 a starší M70+ 70 let a více

Dětské kategorie

Ročníky Kategorie Trať
2021 a mladší Šnečci 100 m (START 1)
2018 - 2020 Veverčata 500 m (START 2)
2016 - 2017 Zajíčci 500 m (START 3)
2014 - 2015 Lišky/Lišáci 1 km (START 4)
2012 - 2013 Vlčáci 1 km (START 5)
2010 - 2011 Kolouchové/Laně 1 km (START 6)
KATEGORIE

Každý běžec, který se zúčastní všech osmi závodů Běhej lesy v jedné sezóně, získá titul osmerák. Korunování osmeráků probíhá na posledním závodě a jeho držitelé mají po celou následující sezónu nárok na speciální zlaté číslo

V sezóně 2024 budeme vyhlašovat také titul sedmerák, který si vyslouží každý závodník, který se zúčastní všech závodů kromě Týmovky

Pokud ses nezúčastnil/a nějakého závodu, ale chceš získat titul osmerák, máš možnost zúčastnit se závodu Behaj lesmi na Slovensku (všechny mimo náhrady za Behaj lesmi Topolčianky).

OSMERÁCI A SEDMERÁCI

Za odběhnutý závod v zimní i letní Jizerské v jednom roce získáš bodové ohodnocení.

 • základem je percentil tvého umístění mezi muži či ženami – vyjadřuje, kolik procent účastníků (zvlášť mužů a žen) dosáhlo horšího výsledku na dané trati než ty
 • percentil je vynásoben koeficientem za délku trati
 • percentil je počítán na dvě desetinná místa

Koeficienty Jizerská 50

 • 50 km = 1
 • 25 km, 30 km = 0,8
 • 17 km = 0,7
 • 10 km = 0,6

Koeficienty Běhej lesy Jizerská

 • 50 km = 1,1
 • 23 km = 0,9
 • 11 km = 0,7

Percentil vynásobený koeficientem za příslušnou trať dává bodové ohodnocení v jednom závodě. Celkový výsledek je dán součtem bodů z obou závodů (Jizerská 50 a Běhej lesy Jizerská).

Vítězem se stává závodník s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením.

 • Vyhlašováno je první místo v ženské i mužské kategorii.
 • Při rovnosti bodů vítězí závodník, který běžel delší tratě.
 • Pokud jsi běžel více závodů v rámci jedné Jizerské 50, započítává se závod s lepším bodovým ohodnocením.

Příklad:

Jenda v zimě běžel trasu 25 km a skončil na 268. místě mezi muži. Tuto trasu celkem zdolalo 900 mužů. Jendův základní percentil je 70,22 (umístil se lépe než 70,22 % závodníků). Koeficient za trasu 25 km je 0,8. Bodové ohodnocení ze zimy má tedy 70,22 x 0,8 = 56,18.

V létě Jenda běžel 12 km, kde obsadil 85. místo z 620 mužů. Jeho percentil je tak 86,29. Koeficient za 12km trasu je 0,7 a bodové ohodnocení z léta 86,29 x 0,7 = 60,40.

Jenda získal celkem v soutěži o Krále Jizerek 56,18 + 60,40 = 116,58 bodů.

BODOVÁNÍ KRÁLE A KRÁLOVNY JIZEREK

ZAKLÁDAJÍCÍ PARTNER

  Lesy ČR

HLAVNÍ PARTNEŘI

  Dr. Max
  Generali Investments
  ČEZ
  PENNY

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

  Craft
  Volvo
  Sportisimo

PLATEBNÍ PARTNER

  ČSOB + MasterCard

Oficiální dodavatelé

  Johnny Servis
  Žaket
  Onlinesystem
  TKF

PARTNEŘI

  Continental
  CETIN
  Česká mincovna
  Enervit
  ČHMÚ
  bahis
  DB Schenker
  Caficko®
  Royal Bay

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  TV Nova
  Deník Sport
  iSport.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  Kondice
  Hitrádio
  RUN Magazine
  Běhej
  Kam s dětmi
  Svět outdooru
  Drbna
  Náš region

HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

  Jihomoravský kraj
  Jihočeský kraj
  Středočeský kraj
  Moravskoslezský kraj
  Liberecký kraj
  kraj Vysočina
  Karlovarský kraj

Spolupracujeme

  Bjež
  Rozběháme Česko
  Trenujeme.sk
  Kudy z nudy
  Ukliďme Česko
  TOP běžecký seriál
  Smartemailling
  Freelo
Výživové okénko