Newsletter

O seriálu a pravidla

O seriálu

Běhej lesy je seriál 8 závodů v přírodě, který láká závodníky na trasy z 80 % na měkkém povrchu a ze 100 % na čerstvém vzduchu. Účastníci se s Běhej lesy podívají do unikátních lokalit na těch nejkrásnějších místech České republiky. Závody nabízí vždy kratší trasu kolem 10 kilometrů a delší variantu měřící zhruba 21 kilometrů. Samozřejmostí jsou pak i dětské závody či týmové soutěže.

Mezi lákadla seriálu patří běžně uzavřený lom Velká Amerika a hrad Karlštejn, památka UNESCO – Lednicko-valtický areál, dříve uzavřený vojenský újezd v Brdech, rozmanitá trasa ve Žďárských vrších na Vysočině, zapomenutý lovecký zámeček Kladská ve Slavkovském lese, závod Běhej lesy Bílá v srdci Beskyd, kde závodníky vyveze na start lanovka, letní varianta Jizerské 50 s ultramaratonskou 50 km trasou nebo šumavská příroda na pomezí stále aktivního vojenského újezdu Boletice. 

Seriál si rychle získal oblibu běžců i široké veřejnosti a obdržel několik ocenění v rámci běžeckých závodů po celé republice. Jaké závody nás čekají v roce 2022?

Závody Běhej lesy 2022

Závod Termín Délka tras*
Běhej lesy Lednice  23.4.2022 14 km / 22 km / 4 km
Běhej lesy Karlštejn  21.5.2022 13 km / 19 km / 4 km
Běhej lesy Vysočina  4.6.2022 12 km / 21 km / 43 km / 4 km
Běhej lesy Slavkovský les   25.6.2022 11 km / 24 km / 5 km
Běhej lesy Brdy  16.7.2022 12 km / 22 km / 4 km
Běhej lesy Bílá  6.8.2022 11 km / 19 km / 5 km
Běhej lesy Jizerská  27.8.2022 11 km / 22 km / 50 km / 5 km
Běhej lesy Boletice  10.9.2022 13 km /20 km / 43 km / 4 km

 

* Délky jednotlivých tras mohou být upřesněny organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu trasy.

 

Dětské závody Dr.Max 2022

Závod Termín Trasy*
Běhej lesy Lednice 23.4.2022 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Karlštejn 21.5.2022 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Vysočina 4.6.2022 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Slavkovský les 25.6.2022 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Brdy 16.7.2022 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Bílá 6.8.2022 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Jizerská 27.8.2022 500 m / 1 000 m
Běhej lesy Boletice 10.9.2022 500 m / 1 000 m

 

* Délky jednotlivých tras mohou být upřesněny organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu trasy.

PRAVIDLA

Do seriálu běžeckých závodů Běhej lesy (dále jen Seriál) je v sezoně 2022 zařazeno 8 závodů uvedených v sekci této webové stránky "Závody".

REGISTRACE

 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/nebo v místě určeném pořadatelem.
 • Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo převodem.
 • Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Startovné musí být uhrazeno v den podání přihlášky. Pokud pořadatel neobdrží startovné do tří pracovních dnů od registrace, bude přihláška stornována.
 • Vždy do pondělí před každým závodem je možná platba startovného kartou i převodem. Do středy před závodem je pak možné platit pouze kartou.
 • Startovné je nevratné.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.

Startovné - dospělé závody

  První vlna přihlášených* Druhá vlna přihlášených* Na místě
Extra dlouhá trasa 
- pro jednotlivce
900 Kč 1000 Kč 1100 Kč
Extra dlouhá trasa
- pro 2 a více osob v rámci jedné registrace
800 Kč 900 Kč  
Dospělé závody (10 km/ 21 km)
- pro jednotlivce
600 Kč 700 Kč 800 Kč
Dospělé závody (10 km/ 21 km)
- pro 2 a více osob v rámci jedné registrace
550 Kč 650 Kč  
Nesoutěžní charitativní běh 250 Kč 250 Kč 250 Kč

 

* Rozdělení počtu přihlášených je uvedeno na podstránce každého ze závodu

Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Startovné musí být uhrazeno v den podání přihlášky. Pokud pořadatel neobdrží startovné do tří dnů od registrace, bude přihláška stornována. Vklady závodníků, kteří se nezúčastní, nebudou vráceny. V případě nekonání závodu je startovné nevratné.Vždy do pondělí před každým závodem je možná platba startovného bankovním převodem a do středy kartou.

Startovné - dětské závody

  1.-150. registrace 151. + registrace Registrace na místě
500 m / 1 km 100 Kč 150 Kč 200 Kč

 

Co zahrnuje startovné:

 • Startovní číslo
 • Měřící čip
 • Jméno na startovním čísle (při včasné úhradě startovného - viz informace u jednotlivých závodů)
 • Dárky od partnerů
 • Občerstvení na trati a v cíli
 • SMS s cílovým časem
 • Oficiální čas a čistý čas
 • Fotografie a diplom ke stažení zdarma

 

ZÁVOD A STARTOVNÍ BALÍČKY

 • Účastníci mladší 16-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE se souhlasem odpovědného zástupce. A to i v případě závodů, které jsou určeny dospělým. 
 • Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a elektronický čip.
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Pořadatel seriálu Běhej lesy si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, případně celého seriálu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV (zde:http://www.olympic.cz/upload/files/EKODEX.pdf) (dále jen: Kodex). Diskvalifikovanému závodníkovi budou odebrány všechny body získané v závodě z kterého byl diskvalifikován. Pokud bude závodník vyloučen z celého seriálu, budou mu odebrány všechny body a umístění dosažené v daném ročníku Běhej lesy. Pořadatel seriálu Běhej lesy si při zvlášť závažném porušení pravidel Kodexu vyhrazuje právo zakázat takovému závodníkovi účast v dalších závodech seriálu. Pokud měl diskvalifikovaný závodník již v době diskvalifikace uhrazené startovné na následující závody, toto startovné propadá ve prospěch pořadatele Běhej lesy, který ho využije podle vlastního uvážení, zejména, nikoliv výlučně, na náhradu škod vzniklých porušením Kodexu a pořízení cen pro vítěze dětských kategorií. Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům v důsledku jeho porušení Kodexu.
 • Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na daném místě a čase určené pořadatelem.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Účastník závodu se musí prokázat emailem s přiřazeným startovním číslem.
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Závodníci jsou po přihlášení do závodu automaticky zařazeni do dané věkové kategorie dle data narození. V případě dětských závodů může být závodník na základě oficiální žádosti přeřazen do starší věkové kategorie nebo může absolvovat i více startů. Každý dodatečný start je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku. Oficiální žádost je možné zaslat emailem (info@sportid.cz) nejpozději 3 dny před startem závodu nebo osobně v místě konání závodu na informacích u výdeje čísel nejpozději 30 minut před startem dětských závod. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel a závodník se může zúčastnit pouze závodu ve své kategorii.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky a běžet se psem a dětským kočárkem. Výjimkou je nesoutěžní charitativní běh, který je možné absolvovat s kočárkem a marathonské vzdálenosti na Vysočině, Boleticích a Jizerská 50, kde je povolené používat trekkové hole.
 • V případě, že rodiče fyzicky pomůžou svým dětem k absolvování závodu (držení za ruku, táhnutí dítěte do cíle apod.), bude závodníkovi přičtena penalizace 20 sekund a může mu hrozit i případné vyřazení z výsledkové listiny.
 • Běžci s pomalejším tempem než je průměrné tempo závodu časového limitu a to 2,5h pro kratší trasy a 3h pro delší trasy, mohou být pořadatelem nebo jím pověřenou osobou, vyloučeni ze závodu a po odevzdání startovního čísla mohou pokračovat, ale musí se pohybovat v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Limity pro dokončení extradlouhých tras na závodech Běhej lesy Vysočina a Boletice jsou 8h. 
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
 • Čas se měří pro všechny od startovnícho výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. Ve výsledcích je uveden i čistý čas od proběhnutí startem. Výjimkou je závod Běhej lesy Bílá, kde se čas měří od proběhnutí snímacím kobercem časomíry nad lanovkou.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu do úterý po závodě na e-mailové adrese info@onlinesystem.cz
 • Ceny pro vítěze jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat propozice a pravidla, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.behejlesy.cz.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Všichni účastníci berou na vědomí, že se některé trasy závodů vyskytují v CHKO a jsou tedy povinni chránit přírodu, chovat se k ní při závodě ohleduplně (neodhazovali odpadky) a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení chráněných přírodních oblastí.
 • Na každém závodě jsou vyhlášeni absolutní vítězové na jednotlivých trasách (1.-3.místo), vítězové kategorií jednotlivých tras (1.místo), vítězové jednotlivých kategorií dětských závodů (1.-3.místo) a vítězové týmové soutěže Tandem.

DÁRKOVÝ POUKAZ

 • Lze využít k registraci do závodu. K jeho aktivaci je nutná objednávka startovného ve SportID.
 • Je třeba jej uplatnit nejpozději 14 dní do závodu, případně do vyčerpání kapacity závodu. 
 • Poukaz není směnitelný za peníze.
 • Startovné je v případě nevyužití dárkového certifikátů či nekonání závodu nevratné.

TÝMOVÉ SOUTĚŽE

 • Přihlásit se můžete i do týmových soutěží Tandem nebo Slow Motion. Závodníci v týmové soutěži jsou současně hodnoceni i v individuálním závodě jednotlivců. Tandemy ani týmy Slow Motion už ale nebude možné tvořit ani upravovat při registraci na místě! Přihlašujte se on-line a nejpozději 5 dní před začátkem závodu.
 • Tandem – utvořte tým ve složení muž – žena v libovolném vzájemném vztahu a rozhodněte se, kdo z vás poběží dělší trasu a kdo kratší (u závodu Jizerská 50 se kategorie Tandem nevztahuje na 50km trasu). Vítězí dvojice s nejnižším součtem časů.
 • Slow Motion – utvořte co největší tým a zvolte si každý trasu, která Vám vyhovuje. Vítězí tým s největším dosaženým součtem časů. Počet členů týmu není nijak omezen. 
 • Pravidla pro týmové soutěže naleznete zde

Hodnocení seriálu - Lesů pán/Lesů paní

 • Každého závodníka, který závod dokončí, oceníme za odvedený výkon i body do celkového hodnocení seriálu. Vítězové jednotlivých závodů získají 2 000 bodů. S jedním bodem odejde ten, kdo protne cíl jako poslední. Ostatním přidělíme body dle dosažených časů a budou klesat úměrně, tzn. závodník, který se umístí v polovině výsledkové listiny, získá vždy 1 000 bodů. 
 • Dvacet nejrychlejších na jednotlivých trasách se může těšit ještě na extra bonifikační body. Vítězové získají 200 bodů navíc a body budou znovu úměrně klesat tak, že 20. závodník získá 20 bodů navíc. Tyto body se připočítávají do celkového hodnocení.
 • Do celkového pořadí Lesů pán a Lesů paní se započítává nanejvýše 6 nejlepších výsledků z 8 závodů. Pokud se zúčastníte více než 6 závodů, počítá se právě šest nejlepších výsledků. Lesů pána a Lesů paní vyhlašujeme na krátké i dlouhé trati, do žebříčku se započítavají body zvlášť a nelze sčítat body z krátké a dlouhé trasy dohromady. Do bodování dlouhých tras započítáváme i body z extra dlouhé trasy. Pokud se tedy závodník rozhodne vyzkoušet jednu ze tří extra dlouhých tras, o body do hodnocení nepřijde. Systém přidělování bodů je stejný jako u krátké a dlouhé trasy, včetně bonifikačních bodů.

Kategorie dospělých

Ročníky Kategorie Věk
2007 - 2003 M18/Ž18 15 - 18 let
2002 - 1983 M39/Ž39 19 - 39 let
1982 - 1973 M49/Ž49 40 - 49 let
1972 - 1963 M59/Ž59 50 - 59 let
1962 - 1953 M69/Ž60+ 60 - 69 let (ženy nad 60 let)
1952 a starší M70+ 70 let a více

Dětské kategorie

Ročníky Kategorie Trasa
2016 a mladší Benjamínci 500 m
2014 - 2015 Předžáci 500 m
2012 - 2013 Nejmladší žáci 1 km
2010 - 2011 Mladší žáci 1 km
2008 - 2009 Starší žáci 1 km


BODOVÁNÍ KRÁLE A KRÁLOVNY JIZEREK

Za odběhnutý závod v zimní i letní Jizerské v jednom roce získáš bodové ohodnocení.

 • základem je percentil tvého umístění mezi muži či ženami – vyjadřuje, kolik procent účastníků (zvlášť mužů a žen) dosáhlo horšího výsledku na dané trati než ty
 • percentil je vynásoben koeficientem za délku trati
 • percentil je počítán na dvě desetinná místa

Koeficienty Jizerská 50

 • 50 km = 1
 • 25 km, 30 km = 0,8
 • 10 km = 0,6

Koeficienty Běhej lesy Jizerská

 • 50 km = 1,1
 • 23 km = 0,9
 • 12 km = 0,7

Percentil vynásobený koeficientem za příslušnou trať dává bodové ohodnocení v jednom závodě. Celkový výsledek je dán součtem bodů z obou závodů (Jizerská 50 a Běhej lesy Jizerská).

Vítězem se stává závodník s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením.

 • Vyhlašováno je první místo v ženské i mužské kategorii.
 • Při rovnosti bodů vítězí závodník, který běžel delší tratě.
 • Pokud jsi běžel více závodů v rámci jedné Jizerské 50, započítává se závod s lepším bodovým ohodnocením.

Příklad:

Jenda v zimě běžel trasu 25 km a skončil na 268 místě mezi muži. Tuto trasu celkem zdolalo 900 mužů. Jendův základní percentil je 70,22 (umístil se lépe než 70,22 % závodníků). Koeficient za trasu 25 km je 0,8. Bodové ohodnocení ze zimy má tedy 70,22 x 0,8 = 56,18.

V létě Jenda běžel 12 km, kde obsadil 85 místo z 620 mužů. Jeho percentil je tak 86,29. Koeficient za 12km trasu je 0,7 a bodové ohodnocení z léta 86,29 x 0,7 = 60,40.

Jenda získal celkem v soutěži o Krále Jizerek 56,18 + 60,40 = 116,58 bodů.

ZAKLÁDAJÍCÍ PARTNER

  Lesy ČR

HLAVNÍ PARTNEŘI

  Dr. Max
  VLS
  Generali Investments
  CETIN
  ČEZ

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

  ON

PARTNEŘI

  Mastercard
  Nordic telecom
  Sportisimo
  Benzina
  Birell
  DB Schenker
  Enervit
  ČHMÚ
  Česká pošta
  Nestlé Cereals
  Boll
  Nestlé
  Caficko®
  Thule
  Royal Bay

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  TV Nova

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  Deník
  RUN Magazine
  Běhej
  Kam s dětmi
  Trenujeme.sk
  Svět outdooru
  Drbna

Oficiální dodavatelé

  Johnny Servis
  Žaket
  CAT CUT
  Onlinesystem
  TKF

HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

  Jihomoravský kraj
  Jihočeský kraj
  Středočeský kraj
  Moravskoslezský kraj
  Liberecký kraj
  kraj Vysočina
  Karlovarský kraj

Spolupracujeme

  Rozběháme Česko
  ŠumavaNet
  Innsbruck Alpine
  Outfanatic
  isportuj
  Nadace Nova
  Kudy z nudy
  WOC 2021
  Ukliďme Česko
Výživové okénko